Η Βιβλιοθήκη του Σαν Τζοβάννι ντι Βερντάρα στην Πάδοβα

Η βιβλιοθήκη της συγκεκριμένης μονής παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς ξεφεύγει από τα πρότυπα του Michelozzo. Το μοναστήρι των Λευκών Βενεδικτίνων είχε ιδρυθεί το 1221, αλλά το 1423 η κοινότητα είχε αφανισθεί και στη βούλα του πάπα Ευγένιου Δ΄ το 1436 γίνεται λόγος για το συγκρότημα, το οποίο περιγράφεται ως ερείπιο. Το 1446 ανασυντάσσεται η μονή και ήδη από το 1443 είχε αρχίσει να κτίζεται και η βιβλιοθήκη της. Σπουδαίες δωρεές, όπως οι 101 τόμοι του Battista dal Legname το 1455, τα 90 συγγράμματα του Pietro da Montagnana το 1478, τα 521 χειρόγραφα του Giovanni Marcanova (1410/1418-1467), καθηγητή της ιατρικής στο τοπικό Studium, ως το 1467, καθώς και σεβαστός αριθμός μικρότερων δωρεών, υπαγόρευσαν την απόφαση ανέγερσης ειδικού χώρου για τη στέγασή τους. Η ακριβής χρονολογία της αρχής των εργασιών δεν μνημονεύεται, θα πρέπει ωστόσο να τοποθετηθεί μετά τη δωρεά του Marcanova ή λίγο πριν από τη χρονολογία ανάθεσης κατασκευής των εδράνων στον Pietro Antonio degli Abati το 1492. Ο αρχιτέκτονάς της δεν αναφέρεται, δεν αποκλείεται όμως να ήταν ο Lorenzo da Bologna (1530-1577).

Η βιβλιοθήκη καταλαμβάνει το δεύτερο επίπεδο κτίσματος μεταξύ στοών, νότια και παράλληλα του ναού. Πρόκειται για μία αίθουσα που καλύπτεται από καμάρα, η οποία συνδέεται με τους πλευρικούς τοίχους San Giovanni di Verdara Paduaδιαμορφώνοντας κυλινδρικές διεισδύσεις, τα τόξα των οποίων καταλήγουν σε παραστάδες. Δημιουργούνται έτσι φατνώματα, στα οποία ανοίγονται υαλοστάσια και στρογγυλοί φεγγίτες εναλλάξ. Οι πλευρικοί τοίχοι καλύπτονται με νωπογραφίες που αντιστοιχούν στις διαστάσεις των υαλοστασίων και απεικονίζουν ανθρώπους των γραμμάτων σε χώρους εργα­σίας. Οι δύο είσοδοι που οδηγούν προς τη βιβλιοθήκη πλαισιώνουν την κόγχη του ιερού, καθώς η αίθουσα ανασκευάστηκε κάποια εποχή και χρησιμοποιήθηκε ως παρεκκλήσι νοσοκομείου (Αρχιτ., 291-292).

Επωνυμία: Biblioteca di San Giovanni di Verdara (Βιβλιοθήκη του Σαν Τζοβάννι ντι Βερντάρα)
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τόπος: Πάδοβα
Αρχιτέκτονας: Λορέντζο ντα Μπολόνια
Αποπεράτωση: 15ος/16ος αι.
Αναφέρει: Εικόνες
Άποψη του χώρου της βιβλιοθήκης της μονής Σαν Τζοβάννι ντι Βερντάρα στην Πάδοβα, που λειτoυργούσε και ως παρεκκλήσι.
Σημειώσεις: Το όνομα του αρχιτέκτονα δίνεται με επιφύλαξη. Η μονή λειτουργούσε από τον 13ο αιώνα. Οι πληροφορίες που δίνουμε αφορούν την ανακατασκευή της τον 15ο/16ο αιώνα
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Αρχιτεκτονική
Προβολή λιγότερων