Άποψη του χώρου της βιβλιοθήκης της Μονής Σαν Τζοβάννι ντι Βερντάρα στην Πάδοβα, που λειτoυργούσε και ως παρεκκλήσι.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Είδος: Ασπρόμαυρη φωτογραφίαsemantics logo
Τόπος μνημείου: Πάδοβαsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Σαν Τζοβάννι ντι Βερντάρα
Πάδοβα
Παρεκκλήσι
Βιβλιοθήκη
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: James F. O' Gorman, «The Architecture of the Monastic Library in Italy 1300- 600», Νέα Υόρκη, New York University Press for the College Art Association of America, 1972, εικ. 50.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Lionello Puppi
The College Art Association of America
Σημειώσεις: Φωτογραφία: Lionello Puppi
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Σαν Τζοβάννι ντι Βερντάρα στην Πάδοβα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων