Η Βιβλιοθήκη του Εσκοριάλ όπως απεικονίζεται σε χαρακτικό του 19ου αιώνα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Δημιουργός: Gustave Dore
Χρόνος δημιουργίας: 1881
Τεχνική: Χαρακτικό
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Cornell University Library
Λέξεις κλειδιά: Εσκοριάλ
Πηγή: https://archive.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/cu31924088646454/page/n456/mode/1up
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Από την έκδοση: J.Ch. Davillier (Baron), «Spain», Λονδίνο, Bicker's & Son, 1881, σελ. μετά την 432.
From the edition: J.Ch. Davillier (Baron), «Spain», London, Bicker's & Son, 1881, p. 432 onwards.
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Εσκοριάλ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων