Η Βιβλιοθήκη του Εσκοριάλ όπως απεικονίζεται σε χαρακτικό του 19ου αιώνα.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Library of the Escurial.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Δημιουργός: Gustave Doré (Γκυστάβ Ντορέ)
Είδος: Χαρακτικόsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Spain.
Συγγραφέας έκδοσης: Jean Charles Davillier
Εκδότης : Bickers & Son
Τόπος έκδοσης: Λονδίνο
Χρόνος έκδοσης: 1881
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Cornell University Library
Λέξεις κλειδιά: Εσκοριάλ
Αίθουσα
Hall
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Internet Archive
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://archive.org/details/cu31924088646454/page/n456/mode/1up
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Μετάφραση από J. Thomson. Πρωτότυπη έκδοση: le baron Ch. Davilliers, «L'Espagne», Παρίσι, Hachette, 1874.
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Εσκοριάλ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων