Άποψη των βιβλιοστασίων στη Βιβλιοθήκη του Στράχωφ.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Αβαείο
Στράχωφ
Βιβλιοστάσιο
Πηγή: https://commons.wikimedia.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Baroque_library,_Prague_-_7529.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Jorge Royan
Αναφέρεται από: Αβαείο του Στράχωφ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων