Άποψη της κεντρικής εισόδου της μονής της Νονάντολα, όπως απεικονίζεται σε φωτογραφία του Paolo Monti, 1971.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Λέξεις κλειδιά: Νονάντολα
Πηγή: https://gutenberg.beic.it/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://gutenberg.beic.it/view/action/singleViewer.do?dvs=1634036855290~592&locale=el_GR&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: https://gutenberg.beic.it/
Αναφέρεται από: Μονή της Νονάντολα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων