Μονή της Νονάντολα

Η ίδρυση της μονής της Νονάντολα, που βρίσκεται στη Βόρεια Ιταλία, οφείλεται στην πρωτοβουλία του δούκα του Friuli, Ανσέλμου και βρίσκεται στον ίδιο παράλληλο με τη μονή του Μπόμπιο. Αποτελεί μέρος προγράμματος για την υποστήριξη του τοπικού μοναχισμού από τον Liutprand, βασιλέα των Λομβαρδών. Ο δούκας Abbon ιδρύει το 726 τη μονή της Novalaise, nonantolaο Guidoald εγκαθιστά μοναχούς στην Πιστόια και κάποιος Angelpert αναφέρεται ως κτήτορας της μονής Civate στις όχθες της λίμνης του Κόμο. Το 750 γνωρίζουμε ότι ένας μοναχός που διαβιεί ένα χρονικό διάστημα στη μονή του Μόντε Κασσίνο, την εγκαταλείπει με ικανό αριθμό κωδίκων για να εγκατασταθεί στη Νονάντολα και το γεγονός αυτό σηματοδοτεί τις απαρχές του χρονικού της βιβλιοθήκης. Το μόνο χειρόγραφο που διασώθηκε με έργα του Commodianus αντιγράφηκε στη Νονάντολα, όπως κι ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα χειρόγραφα με ιατρικά έργα του Κέλσου. Ο τύπος της γραφής του scriptorium της μονής μάς είναι γνωστός από 20 χειρόγραφα που εκτελέστηκαν εκεί μεταξύ του 800 και του 830 (Βιβλ. IV, 163).


 

 

 

 

Επωνυμία: Biblioteca di Nonantola (Βιβλιοθήκη Μονής της Νονάντολα)
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τόπος ίδρυσης: Νονάντολα
Τόπος λειτουργίας: Νονάντολα
Χρόνος ίδρυσης: 750
Αναφέρει: Πρόσωπα
Κέλσος, χορηγός
Εικόνες
Άγιος Συλβέστρος, μονή της Nonantola.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκες
Εισαγωγικό κείμενο για "Βιβλιοθήκες"
Μονή της Φάρφα
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιοθήκες
Προβολή λιγότερων