Η Μονή της Παναγίας Σουμελά, όπως απεικονίζεται σε παλαιά χαλκογραφία.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Χρόνος δημιουργίας: 1880
Τεχνική: Χαρακτικό
Λέξεις κλειδιά: Μονή Σουμελά
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sumela_monastery_engraving.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Μονή Σουμελά
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων