Ο Άγιος Ιερώνυμος σε σπηλιά.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Δημιουργός: Albrecht Dürer (Άλμπρεχτ Ντύρερ)
Χρόνος δημιουργίας: 1512
Είδος: Χαρακτικόsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Metropolitan Museum of Art (Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης)
Λέξεις κλειδιά: Άγιος Ιερώνυμος
Σπηλιά
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: The Met
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/388378
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων