Ο Άγιος Ιερώνυμος αφαιρεί αγκάθι από το πόδι λιονταριού. Πίσω αριστερά, ο Άγιος μετανοών.
Περιγραφή: Χαρακτικό σε μέταλλο, ζωγραφισμένο στο χέρι.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Χρόνος δημιουργίας: π. 1470-1485
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Metropolitan Museum of Art (Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης)
Λέξεις κλειδιά: Άγιος Ιερώνυμος
Μετανοών
Λιοντάρι
Αγκάθι
Πηγή: The Met
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337759
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων