Ο Άγιος Ιερώνυμος μετανοών.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τεχνική: Χαρακτικό
Τίτλος έκδοσης: Vita et transitus et miracula..
Συγγραφέας έκδοσης: Άγιος Ιερώνυμος
Εκδότης : Antonius Zarotus
Τόπος έκδοσης: Μιλάνο
Χρόνος έκδοσης: περ. 1490
Λέξεις κλειδιά: Ιερώνυμος
Έρημος
Λιοντάρι
Μετανοών
Πηγή: M. Sander, «Le livre à figures italien depuis 1467 jusqu'à 1530: essai de sa bibliographie et de son histoire», Τόμος V, Νέντελν/ Λιχτενστάιν, Kraus Reprint, 1969, N. 12.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων