Ο Άγιος Ιερώνυμος μετανοών.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τεχνική: Χαρακτικό
Τίτλος έκδοσης: Epistole
Συγγραφέας έκδοσης: Άγιος Ιερώνυμος
Εκδότης : Ulric Scinzenzeler
Τόπος έκδοσης: Μιλάνο
Χρόνος έκδοσης: 1497
Λέξεις κλειδιά: Ιερώνυμος
Έρημος
Λιοντάρι
Μετανοών
Πηγή: M. Sander, «Le livre à figures italien depuis 1467 jusqu'à 1530: essai de sa bibliographie et de son histoire», τόμ. V, Νέντελν/ Λιχτενστάιν, Kraus Reprint, 1969, N. 22.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων