Άγιος Ιερώνυμος, «Vita et Epistole».
Περιγραφή: Σελίδα του προλόγου της ιταλικής μετάφρασης της έκδοσης: Άγιος Ιερώνυμος, «Vita et Epistole».
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τεχνική: Ξυλογραφία
Τίτλος έκδοσης: Vita et Epistole
Συγγραφέας έκδοσης: Άγιος Ιερώνυμος
Εκδότης : Laurentius de Rubeis
Τόπος έκδοσης: Φερράρα
Χρόνος έκδοσης: 1497
Λέξεις κλειδιά: Ιερώνυμος
Πρόλογος
Vita
Epistole
Πηγή: M. Sander, «Le livre à figures italien depuis 1467 jusqu'à 1530: essai de sa bibliographie et de son histoire», Τόμος VI, Νέντελν/ Λιχτενστάιν, Kraus Reprint, 1969, N. 426.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων