Άγιος Ιερώνυμος, «Vita et Epistole».
Περιγραφή: Χαρακτικό που απεικονίζει τον Άγιο Ιερώνυμο στο σπουδαστήριο του.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τεχνική: Ξυλογραφία
Τίτλος έκδοσης: Vita et Epistole
Συγγραφέας έκδοσης: Άγιος Ιερώνυμος
Εκδότης : Laurentius de Rubeis
Τόπος έκδοσης: Φερράρα
Χρόνος έκδοσης: 15 Οκτωβρίου 1497
Λέξεις κλειδιά: Ιερώνυμος
Σπουδαστήριο
Πηγή: M. Sander, «Le livre à figures italien depuis 1467 jusqu'à 1530: essai de sa bibliographie et de son histoire», τόμ. VI, Νέντελν/Λιχτενστάιν, Kraus Reprint, 1969, N. 428.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Ιταλική Μετάφραση
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων