Ο Άγιος Ιερώνυμος συγγράφων.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τεχνική: Χαρακτικό
Τίτλος έκδοσης: Regula data ad Eustochio.
Συγγραφέας έκδοσης: Άγιος Ιερώνυμος
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1504
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Συλλογή Κ.Σπ. Στάικου
Λέξεις κλειδιά: Ιερώνυμος
Συγγράφων
Πηγή: Prince d'Essling, «Les livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe», μέρος πρώτο, τόμ. ΙΙ, Φλωρεντία, Leo S. Olschki/Παρίσι, Henri Leclerc, 1909, σ. 441.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων