Ο Άγιος Ιερώνυμος προσφέρει στον πάπα Δάμασο την επιστολή του για τους τέσσερις Ευαγγελιστές.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τεχνική: Χαρακτικό
Τίτλος έκδοσης: Transito de Sancto Hieronymo
Συγγραφέας έκδοσης: Άγιος Ιερώνυμος
Εκδότης : Matheo Codeca
Lucantonio Giunta
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1489
Λέξεις κλειδιά: Ιερώνυμος
Δάμασος
Ευαγγελιστής
Επιστολή
Πάπας
Πηγή: Prince d' Essling, «Les livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe», μέρος πρώτο, τόμ. Ι, Φλωρεντία, Leo S. Olschki/Παρίσι, Henri Leclerc, 1909, σ. 115.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων