Ο Άγιος Ιερώνυμος και το λιοντάρι. Χαρακτικό στη σελίδα τίτλου της έκδοσης: Άγιος Ιερώνυμος, «La vita el transito & gli miracoli del beatissimo Sancto Hieronymo, doctore excellentissimo», Βενετία, Guglielmo da Monferrato, 1519.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τεχνική: Χαρακτικό
Τίτλος έκδοσης: La vita el transito & gli miracoli del beatissimo Sancto Hieronymo, doctore excellentissimo
Συγγραφέας έκδοσης: Άγιος Ιερώνυμος
Εκδότης : Guglielmo da Monferrato
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 15 Απριλίου 1519
Λέξεις κλειδιά: Άγιος Ιερώνυμος
Πηγή: Prince d' Essling, «Les livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe», Μέρος Πρώτο, Τόμος Ι, Bottega d' Erasmo, Τορίνο, 1967, σελ. 116.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων