Ο Άγιος Ιερώνυμος και το λιοντάρι.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τεχνική: Χαρακτικό
Τίτλος έκδοσης: La vita el transito & gli miracoli del beatissimo Sancto Hieronymo, doctore excellentissimo
Συγγραφέας έκδοσης: Άγιος Ιερώνυμος
Εκδότης : Guglielmo da Monferrato
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 15 Απριλίου 1519
Λέξεις κλειδιά: Ιερώνυμος
Λιοντάρι
Έρημος
Πηγή: Prince d'Essling, «Les livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe», μέρος πρώτο, τόμ. Ι, Φλωρεντία, Leo S. Olschki/Παρίσι, Henri Leclerc, 1909, σ. 116.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων