Ο χαλίφης των Αββασιδών αλ-Μααμούν στέλνει πρεσβευτή στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Θεόφιλο.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Skylitzes Matritensis
Codex Græcus Matritensis Ioannis Skylitzes
Madrid Skylitzes
Σκυλίτζης της Μαδρίτης
Ιωάννης Σκυλίτζης, «[Σύνοψις Ιστοριών]».
Ioannes Scylitzes, "[Synopsis historiarum]".
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωναςsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1126-1150
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Nacional de España (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας)
Θέση πρωτοτύπου: VITR/ 26/ 2, φ. 75v.
Λέξεις κλειδιά: Χαλίφης
Αλ-Μααμούν
Σκυλίτζης
Μαδρίτη
Χειρόγραφο
Θεόφιλος
Ενδυμασία
Βυζάντιο
Αυτοκράτορας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Biblioteca Digital Hispánica
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000022766&page=1
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC-BY-NC-SA 4.0)
Δικαιώματα: Biblioteca Nacional de España
Αναφέρεται από: Αλ-Μααμούν, χαλίφης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων