Ιωάννης Σκυλίτζης, «[Σύνοψις Ιστοριών]».
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Skylitzes Matritensis
Codex Græcus Matritensis Ioannis Skylitzes
Madrid Skylitzes
Σκυλίτζης της Μαδρίτης
Περιγραφή: Ο χαλίφης των Αββασιδών αλ-Μααμούν, στέλνει πρεσβευτή στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Θεόφιλο. Μικρογραφία από το πλούσια εικονογραφημένο χειρόγραφο του Ιωάννη Σκυλίτζη που χρονολογείται μεταξύ 1126 και 1150 και φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας (VITR/26/2).
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Χρόνος δημιουργίας: 1126-1150
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Nacional de España (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας)
Λέξεις κλειδιά: Χαλίφης
Αλ-Μααμούν
Σκυλίτζης
Μαδρίτη
Χειρόγραφο
Θεόφιλος
Πηγή: Biblioteca Digital Hispánica
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000022766&page=1
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC-BY-NC-SA 4.0)
Δικαιώματα: Biblioteca Nacional de España
Αναφέρεται από: Αλ-Μααμούν, χαλίφης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων