Το κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης στη Βέροια.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Geobikas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Σχέση με εικαστικό υλικό: Η είσοδος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
Εξωτερική όψη του κτιρίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας σε χιονισμένο τοπίο.
Εξωτερική όψη του κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων