Η είσοδος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Σχέση με εικαστικό υλικό: Το κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης στη Βέροια.
Εξωτερική όψη του κτιρίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
Εξωτερική όψη του κτιρίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας σε χιονισμένο τοπίο.
Αναφέρεται από: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων