Ερμάριο της κεντρικής αίθουσας της Βιβλιοθήκης της Περγάμου.
Περιγραφή: Αναπαράσταση ερμαρίου της κεντρικής αίθουσας της Βιβλιοθήκης της Περγάμου, με τα σπαστά ταμπλαδοτά φύλλα και το περίτεχνο ξύλινο πλαίσιο σε μορφή μνημειακής πύλης. Σχέδιο του Ι. Αρβανίτη.
Reconstruction drawing of a closed bookcase in the main hall of the Pergamum Library, showing the double folding doors and the elaborate frame resembling a portico. Drawing by I. Arvanitis.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Δημιουργός: Ιωάννης Αρβανίτης
Λέξεις κλειδιά: Αναπαράσταση
Ερμάριο
Κεντρική αίθουσα
Φύλλα
Πλαίσιο
Πηγή: Wolfram Hoepfner (Hrsg), «Antike Bibliotheken», Verlag Phillip von Zabern, Μάιντζ, 2002, σελ. 51, εικ. 63.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Verlag Phillip von Zabern, Mainz am Rhein
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη της Περγάμου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων