Η Βιβλιοθήκη της Περγάμου

Έχει περάσει πάνω από ένας αιώνας από τότε που δημοσιεύθηκαν οι εκτιμήσεις για τα αρ­χαιολογικά ευρήματα της Bιβλιοθήκης από τον Αλεξάντερ Κόντσε (Alexander Conze) και τον Καρλ Τζάτσκο (Karl Dziatzko). Οι σημερινές αρχαιολογικές και αρ­χιτεκτονικές προσεγγίσεις μάς δίνουν σαφώς μια πολύ πιο ξεκάθαρη ει­κόνα της κεντρικής αίθουσας της Bιβλιοθήκης της Περγάμου και των βοηθητικών χώρων της.

Το συγκρότημα της Bιβλιοθήκης είχε ανα­πτυχθεί πάνω στην ακρόπολη και γειτνίαζε δυτικά με το θέατρο και νότια με μια διώροφη στοά, η οποία οριοθετούσε καιPergamos Akropolis τον εξώστη όπου είχε ανεγερθεί ο ναός της Πολιάδος Αθηνάς. Η πολεοδομική και αρχιτεκτονική διαμόρφωση έγινε κατά την περίοδο της βασιλείας του Ευμένη Β΄ (197–159 π.X.). Στο ανώγειο της στοάς αυτής είχαν αναπτυχθεί σε σειρά τέσσερις μεγάλες αίθουσες, η πρώτη και μεγαλύτερη από τις οποίες φιλοξενούσε το «μουσείο», δηλαδή την κυρίως επίσημη αίθουσα της βιβλιο­θήκης. 

Μια κεντρική πύλη οδηγούσε προς την ορθογώνια αυτή αίθουσα, διαστάσεων 13,50×16 μ. και ύψους 6,50 μ. περίπου. Απέναντι από την είσο­δο και στον δεξιό πλευρικό τοίχο υπήρχε μια συστάδα πα­ραθύρων, Pergamos museumσε ύψος 3,70 μ. περίπου από το έδαφος. Στους τρεις πλευρικούς τοίχους και σε απόσταση 0,50 εκ. υπήρχε βάθρο σε σχήμα κεφαλαίου Π (που ίσως σχημάτιζε τοιχίο) πάνω στο οποίο είχαν το­ποθετηθεί 20 κόγχες, μέσα στις οποίες εν­σωματώθηκαν ισάριθμα ξύλινα ερμάρια —μια κατασκευή που έφθανε σε ύψος τριών μέτρων. Στον άξονα των βιβλιοστασίων αυτών και ακριβώς απέναντι από την κεντρική πύλη, υπήρ­χε βάθρο στο οποίο ήταν στημένο το μεγαλόσχημο άγαλμα της Αθήνας, ενώ ως επιστέγασμα των ερμαρίων Pergamos library floorplanπιθανόν να υπήρχαν προτομές ποιητών και συγγραφέων, καθώς βρέθηκαν εκεί κοντά επιγραφές με τα ονόματα του Αλκαίου, του Ηρόδοτου και του Τιμόθεου του Μιλήσιου. Μπροστά από το βάθρο αυτό δεν αποκλείεται να βρισκόταν μια ξύλινη εξέδρα, η οποία χρησίμευε τόσο για να προσεγγίσει κανείς τα ερμάρια, όσο και ως κάθισμα για τους παρευρισκόμενους κατά τις συνελεύσεις και τις γιορτές. 

Τα ξύλινα τετράφυλλα ερμάρια, με τις χαρακτηριστικές παραστάδες και τους τα­μπλάδες κατά τον Βόλφραμ Χέπφνερ (Wolfram Hoepfner), διαστάσεων 1,70×1,00 μ. περίπου, δεν εξασφάλιζαν την αποθήκευση πε­ρισσότερων από 3.200 περίπου παπύρινων κυλίνδρων, ένα ελάχιστο δείγμα του πλούτου που λέγεται ότι είχε η Βιβλιοθήκη της Περγάμου. Ο Καλβίσιος παραδίδει ότι ο Μάρκος Αντώνιος είχε δωρίσει στην Κλεοπάτρα 200.000 κυλίνδρους.

Τα ερμάρια (armaria) υπήρξαν τα σταθερά βιβλιοστάσια του αρχαίου κόσμου. Ήταν ξύλινα κατά κανόνα και τοποθετούνταν στις μεγάλες και μνημειακές βιβλιοθήκες στις κόγχες εσωτερικών τοίχων ή ειδικών κατασκευών, Pergamos Ermarioμε τρόπο τέτοιο ώστε μεταξύ των τοίχων αυτών και των εξωτερικών ή περιφερειακών τοίχων να σχηματίζεται μια προστατευτική τάφρος για την αποφυγή της υγρασίας. Το κύριο μέλημα κατά τη σχεδίαση αυτών των ερμαρίων πρέπει να ήταν η επίτευξη της στεγανότητας και ο σωστός εξαερισμός. Μολονότι οι κόγχες στις διάφορες αίθουσες που θησαύριζαν βιβλία προσδιορίζουν το κατά προσέγγιση μέγεθος των ερμαρίων αυτών, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν τα ράφια στο εσω­τερικό τους —οριζόντια, κάθετα ή και χιαστί, για την αρτιότερη ταξινόμηση των ­κυλίνδρων. Η πρώτη αναφορά για τέτοια ερμάρια σε μνημειακές βιβλιοθήκες παραδίδεται από τον Βιτρούβιο, ο οποίος καταγράφοντας το χρονικό που οδήγησε στην πρόσληψη του Αριστοφάνη του Βυζαντίου στη διεύθυνση της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, μαρτυρεί ότι κατά τη διάρκεια ενός ποιητικού διαγωνισμού στον χώρο του Μουσείου, παρουσία του Πτολεμαίου Ε΄ του Επιφανούς (βασ. 204–180 π.Χ.), ο Αριστοφάνης, ως κριτής των διαγωνιζόμενων, για να αποδείξει ότι πολλοί ήταν λογοκλόποι «ανέσυρε από ορισμένα ερμάρια μια ατελείω­τη σειρά από βιβλία».

Οι κόγχες στις επίσημες αίθουσες όπου θησαυρίζονταν βιβλία, μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε, κατά προσέγγιση, τον αριθμό των παπύρινων κυλίνδρων που μπορού­σαν να περιέχουν. Γνωρίζοντας τις δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες κυλίνδρους που ήταν ταξινομημένοι σε ορισμένες από αυτές, εύκολα συμπεραίνουμε ότι ο κύριος όγκος των συλλογών αυτών παρέμενε σε δορυφορικούς δευτερεύοντες χώρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να επεκταθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εμπλουτισμού της κάθε βιβλιοθήκης. Λειτουργούσαν δηλαδή ως βιβλιοστάσια για τα ταξινομημένα βιβλία, το διάσπαρτο άτακτο υλικό, αλλά και για τους άγραφους παπύρινους κυλίνδρους.

 

Κ.Σπ. Στάικος, Η Αρχιτεκτονική των Βιβλιοθηκών στον Δυτικό Πολιτισμό, Αθήνα, Άτων, 2016, σ. 54–61.

Επωνυμία: Βιβλιοθήκη της Περγάμου
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τόπος: Πέργαμος
Αποπεράτωση: 2ος αι. π.Χ.
Λέξεις κλειδιά: Αλεξάντερ Κόντσε
Καρλ Τζάτσκο
Ακρόπολη
Ευμένης Β΄
Μουσείο
Ερμάρια
Κόγχες
Αναφέρει: Πρόσωπα
Ευμένης Β´ Σωτήρ, βασιλιάς της Περγάμου
Καλβίσιος Σαβίνος, Γάιος, πολιτικός
Μάρκος Αντώνιος, πολιτικός & στρατηγός
Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου
Αριστοφάνης ο Βυζάντιος, γραμματικός
Εικόνες
Τοπογραφικό σχέδιο της Ακρόπολης της Περγάμου την εποχή του Ευμένη Β΄, με τα κυριότερα κτίσματα: το Θέατρο, η Αγορά, ο ναός της Αθηνάς Πολιάδος και η Βιβλιοθήκη. Σχέδιο του Β. Χέπφνερ.
Κεντρική αίθουσα της βιβλιοθήκης της Περγάμου
Κάτοψη της Βιβλιοθήκης της Περγάμου. Σχέδιο του Β. Χέπφνερ.
Ερμάριο της κεντρικής αίθουσας της Βιβλιοθήκης της Περγάμου.
Πρόπυλο Περγάμου.
Η Ακρόπολη της Περγάμου.
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου
Αθηνόδωρος, φιλόσοφος
Κράτης, γραμματικός
Ευμένης Β´ Σωτήρ, βασιλιάς της Περγάμου
Καλβίσιος Σαβίνος, Γάιος, πολιτικός
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Το λήμμα αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία της ομάδας ανάπτυξης του ψηφιακού χώρου «Περί Βιβλιοθηκών».
Εμφανίζεται στις συλλογές:Αρχιτεκτονική
Προβολή λιγότερων