Ο Αλέξανδρος στον ναό της Ιερουσαλήμ.
Περιγραφή: Ο Αλέξανδρος εμφανίζεται γονυπετής ενώπιον του αρχιερέα, ο οποίος δείχνει προς την Κιβωτό της Διαθήκης. Μπροστά του εικονίζονται δύο ιερείς που δείχνουν στο βιβλίο του Δανιήλ την προφητεία για την καταστροφή της Περσικής αυτοκρατορίας από Έλληνα· στα αριστερά η εικόνα δύο μοσχαριών που οδηγούνται σε θυσία.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Sebastiano Conca (Σεμπαστιάνο Κόνκα)
Χρόνος δημιουργίας: 1736
Τεχνική: Ελαιογραφία
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Museo Nacional del Prado (Εθνικό Μουσείο του Πράδο)
Λέξεις κλειδιά: Μέγας Αλέξανδρος
Ιερουσαλήμ
Προφητεία
Αρχιερέας
Ναός
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_the_Great_in_the_Temple_of_Jerusalem.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αλέξανδρος ο Μέγας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων