Ο Αλέξανδρος λύνει τον Γόρδιο δεσμό.
Περιγραφή: Σχέδιο με μελάνι και υδατόχρωμα για μια τοιχογραφία στο Καστέλ Σαντ' Άντζελο (Κάστρο του Αγίου Αγγέλου) στη Ρώμη.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Perino del Vaga (Περίνο ντελ Βάγκα)
Χρόνος δημιουργίας: 1501-1547
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Metropolitan Museum of Art (Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης)
Λέξεις κλειδιά: Μέγας Αλέξανδρος
Γόρδιος δεσμός
Πηγή: The Met
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/340465
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Σημειώσεις: Pen and brown ink, brush and gray wash highlighted with white, squared in black chalk. Θα μπορούσε να μπει ως Μικτή Τεχνική;
Αναφέρεται από: Αλέξανδρος ο Μέγας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων