Τάφος ΙΙΙ, Νεκρόπολη Μουσταφά Πασά, Αλεξάνδρεια.
Περιγραφή: Αναπαράσταση της βορινής όψης του προαύλιου χώρου, κάτοψη και όψη. Σχέδιο του Ακίλλε Αντριάνι.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότηταsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Τάφος
Νεκρόπολη
Μουσταφά Πασά
Αλεξάνδρεια
Αναπαράσταση
Βορινή όψη
Προαύλιο
Κάτοψη
Όψη
Ακίλλε Αντριάνι
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: A. Adriani, «Annuaire du Musée Greco-Romain (1933-34 - 1934-35): La Nécropole de Moustafa Pacha», Whitehead Morris Limited, Αλεξάνδρεια, 1936, σελ. 60, εικ. 26.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Whitehead Morris Limited
Αναφέρεται από: Η αρχιτεκτονική του Μουσείου της Αλεξάνδρειας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων