Ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
Περιγραφή: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εικονίζεται καθιστός να διαβάζει ανοιχτό κώδικα. Στο αριστερό μέρος της σύνθεσης παριστάνεται χειρόγραφο φύλλο πάνω σε κλειστό κώδικα και ανοιχτό ειλητάριο, ωστόσο λείπει ο βραχίονας του αναλογίου. Μικρογραφία σε χαρτώο κώδικα του 16ου αι., Ευαγγελιστάριον (κωδ. 61, φ. 117β).
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1583
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Φιλοθέου
Λέξεις κλειδιά: Φιλοθέου
Λουκάς
Ευαγγελιστής
Μικρογραφία
Χειρόγραφο
Κώδικας
Ειλητάριο
Άγιο Όρος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Μονή Φιλοθέου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Φιλοθέου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων