Ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
Περιγραφή: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εικονίζεται καθιστός να διαβάζει ανοιχτό κώδικα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1583
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Φιλοθέου
Λέξεις κλειδιά: Μονή Φιλοθέου
Λουκάς
Ευαγγελιστής
Μικρογραφία
Χειρόγραφο
Κώδικας
Ειλητάριο
Άγιο Όρος
Ενδυμασία
Επίπλωση
Γραφή χειρογράφου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Μονή Φιλοθέου
Σημειώσεις: Μικρογραφία σε χαρτώο κώδικα του 16ου αι., Ευαγγελιστάριον (κώδ. 61, φ. 117β).
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Φιλοθέου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων