Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Περιγραφή: Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος παριστάνεται καθιστός να γράφει σε ανοιχτό κώδικα. Μπροστά του εικονίζεται τραπέζι με σύνεργα γραφής και αναλόγιο με ανοιχτό άγραφο κώδικα. Πάνω στον κώδικα βρίσκεται ανοιχτό ειλητάριο.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 17ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Θέση πρωτοτύπου: Χαρτώος κώδικας, Λόγοι του Ιωάννου του Χρυσοστόμου (κωδ. 109, φ. 2v).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Παντοκράτορος
Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Γραφή χειρογράφου
Όργανα γραφής
Ενδυμασία
Επίπλωση
Αρχιτεκτονική
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 152, εικ. 239.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Παντοκράτορος
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων