Ο Ιωάννης Αργυρόπουλος στο Καθολικό Μουσείο του Ξενώνα στην Κωνσταντινούπολη.
Περιγραφή: Πορτρέτο του Ιωάννη Αργυρόπουλου, ζωγραφισμένο σε χαρτί, επικολλημένο σε φύλλο χειρογράφου που φυλάσσεται στη Βοδληιανή Βιβλιοθήκη και περιλαμβάνει το «'Οργανον» του Αριστοτέλη και άλλες πραγματείες περί Λογικής (Ms Barocci 87, φ. 33v).
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: π. 1455-1460
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bodleian Library, University of Oxford (Βοδληιανή Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης)
Λέξεις κλειδιά: Ιωάννης Αργυρόπουλος
Μικρογραφία
Χειρόγραφο
Όργανον
Αριστοτέλης
Βοδληιανή Βιβλιοθήκη
Πηγή: Digital Bodleian
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/956c5b13-a1d7-4024-80d1-576c1f9ff666/
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: © Bodleian Libraries, University of Oxford
Αναφέρεται από: Αργυρόπουλος, Ιωάννης, λόγιος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων