Αργυρόπουλος Ιωάννης, λόγιος

Ο Αργυρόπουλος, τελευταίος μεγάλος δάσκαλος στο Καθολικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, χαρακτηριζόταν από τους συγχρόνους του και ως «άρχοντας της εγκυκλοπαιδικής γνώσης».argyropoulos Δίδαξε με μεγάλη επιτυχία Πλάτωνα και Αριστοτέλη στο Studium της Φλωρεντίας και αλλού, η δε αριστοτελική διδασκαλία του οριοθετεί μια νέα εποχή, καθώς βασίστηκε σε αυθεντικά ελληνικά χειρόγραφα και στη βυζαντινή παράδοση και όχι στις λατινικές μεσαιωνικές μεταφράσεις. Εξάσκησε την κωδικογραφία ως το 1471, οπότε εγκατέλειψε τη Φλωρεντία για να εγκατασταθεί στη Ρώμη. Αφήνοντας την πόλη του Άρνου, ο Αργυρόπουλος δεν έλαβε το σύνολο των αποδοχών που του όφειλαν και έτσι δεν κατόρθωσε να εξοφλήσει τους πιστωτές του, με αποτέλεσμα να αφήσει ως ενέχυρο τμήμα της βιβλιοθήκης του. Στη Ρώμη εξακολούθησε να διδάσκει, αλλά ζώντας με τρόπο που ξεπερνούσε τις οικονομικές του δυνατότητες υποχρεώθηκε, όπως έγραψε ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης στον Giovanni Pardo, να πουλήσει τα βιβλία του για να επιβιώσει (Βιβλ. V, 64).

Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Όνομα/Προσωνυμία: Ιωάννης Αργυρόπουλος
Ιδιότητα/Αξίωμα: Λόγιος
Τόπος δράσης: Κωνσταντινούπολη
Ρώμη
Φλωρεντία
Χρόνος δράσης: 15ος αι.
Αναφέρει: Πρόσωπα
Λάσκαρης Κωνσταντίνος, λόγιος
Πλάτων, φιλόσοφος
Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Βιβλιοθήκες
Καθολικό Μουσείο
Εικόνες
Ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, ξυλογραφία από την έκδοση: Paulus Giovio, «Elogia Virorum literis illustrium», Βασιλεία 1577.
Αναφέρεται από: Πρόσωπα
Λάσκαρης Κωνσταντίνος, λόγιος
Βιβλιοθήκες
Καθολικό Μουσείο
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων