Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τον Πρόχορο.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1270
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Τετραευάγγελο (κώδ. Α 35, φ. 163β)
Λέξεις κλειδιά: Ιωάννης
Ευαγγελιστής
Πρόχορος
Κώδικας
Τετραευάγγελο
Γραφή χειρογράφου
Όργανα γραφής
Ενδυμασία
Μονή Μεγίστης Λαύρας
Άγιο Όρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Γ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1979, σ. 42, εικ. 27.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων