Προσκυνητάριον της Ιερουσαλήμ και των Αγίων Τόπων.
Περιγραφή: Χειρόγραφο φύλλο με μικρογραφία και διακοσμημένο πρωτόγραμμα από το «Προσκυνητάριον της Ιερουσαλήμ και των αγίων τόπων». Επάνω, απεικονίζεται ο Πανάγιος Τάφος με τα κτίσματα που τον περιβάλλουν τα οποία σημειώνονται με μικρές επιγραφές. Κάτω, διακρίνεται πρωτόγραμμα (Κ) διακοσμημένο με φυτικά μοτίβα (κώδ. 139, φ. 2r). Ο χαρτώος κώδικας, που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της Μονής Γρηγορίου, αποτελείται από 29 φύλλα μικρών διαστάσεων και κοσμείται από 62 μικρογραφίες και 10 περίτεχνα αρχικά γράμματα. Γραφέας του κώδικα είναι ο ιατρός Δανιήλ.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Δημιουργός: Ιατρός Δανιήλ
Χρόνος δημιουργίας: 1680
Είδος: Εικονογραφημένο χειρόγραφοsemantics logo
Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Πρωτόγραμμαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Γρηγορίου
Θέση πρωτοτύπου: Χαρτώος κώδικας, Προσκυνητάριον της Ιερουσαλήμ και των αγίων τόπων (κωδ. 139, φ. 2r).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Γρηγορίου
Δανιήλ
Πανάγιος Τάφος
Προσκυνητάριο
Άγιο Όρος
Άγιοι Τόποι
Καθολικό
Καμπαναριό
Πατριαρχείο
Κτίσμα
Άγιος Ιάκωβος
Εύρεση σταυρού
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 368, εικ. 470.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών/ Ιερά Μονή Γρηγορίου
Σχέση με εικαστικό υλικό: Ο Άγιος Τάφος και έτερα κτίσματα.
Σημειώσεις: Στον Δανιήλ αποδίδονται τέσσερα ακόμη Προσκυνητάρια τα οποία φυλάσσονται: α) στο Μουσείο Κύκκου (1658), β) στη Μονή Δοχειαρίου (1660), γ) στη Ρώμη (χ.χ.) και δ) στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών (μετά το 1680). Κοινό γνώρισμα όλων είναι η γραμμικότητα και η σχηματοποίηση που χαρακτηρίζει την εικονογράφηση.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων