Προσκυνητάριον της Ιερουσαλήμ και των αγίων τόπων.
Περιγραφή: Χειρόγραφο φύλλο με μικρογραφία και διακοσμημένο πρωτόγραμμα από το «Προσκυνητάριον της Ιερουσαλήμ και των αγίων τόπων». Επάνω, απεικονίζεται ο Πανάγιος Τάφος με τα κτίσματα που τον περιβάλλουν τα οποία σημειώνονται με μικρές επιγραφές. Κάτω, διακρίνεται πρωτόγραμμα (Κ) διακοσμημένο με φυτικά μοτίβα (κώδ. 139, φ. 2α). Ο χαρτώος κώδικας, που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της Μονής Γρηγορίου, αποτελείται από 29 φύλλα μικρών διαστάσεων και κοσμείται από 62 μικρογραφίες και 10 περίτεχνα αρχικά γράμματα. Γραφέας του κώδικα είναι ο ιατρός Δανιήλ.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 1680
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Γρηγορίου
Λέξεις κλειδιά: Μονή Γρηγορίου
Χειρόγραφο
Κώδικας
Μικρογραφία
Πρωτόγραμμα
Αρχικό γράμμα
Δανιήλ
Πανάγιος Τάφος
Προσκυνητάριο
Άγιο Όρος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Μονή Γρηγορίου
Σημειώσεις: Στον Δανιήλ αποδίδονται τέσσερα ακόμη Προσκυνητάρια τα οποία φυλάσσονται: α) στο Μουσείο Κύκκου (1658), β) στη Μονή Δοχειαρίου (1660), γ) στη Ρώμη (χ.χ.) και δ) στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών (μετά το 1680). Κοινό γνώρισμα όλων είναι η γραμμικότητα και η σχηματοποίηση που χαρακτηρίζει την εικονογράφηση.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων