Ο Μωυσής παραδίδει τον νόμο στους Ιουδαίους.
Περιγραφή: Μικρογραφία σε περγαμηνό κώδικα του 12ου αιώνα (Ψαλτήριον) που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της Μονής Γρηγορίου. Σε χρυσό βάθος, παριστάνεται ο Μωυσής σε νεαρή ηλικία να παραδίδει τον νόμο σε ομάδα έξι Ιουδαίων (κωδ. 3, φ. 79α).
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 12ος αι.
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Γρηγορίου
Λέξεις κλειδιά: Μονή Γρηγορίου
Μικρογραφία
Χειρόγραφο
Κώδικας
Μωυσής
Νόμος
Ιουδαίοι
Άγιο Όρος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Μονή Γρηγορίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Γρηγορίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων