Ο απόστολος Πέτρος.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Ο άγιος Πέτρος.
Περιγραφή: Σε μπλέ φόντο, εικονίζεται ο απόστολος Πέτρος, όρθιος, με αρχιερατική ενδυμασία. Στα χέρια του παριστάνεται κλειστό Ευαγγέλιο που φέρει στάχωση.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 12ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Δοχειαρίου
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Μηνολόγιο (κώδ. 5, φ. 204β).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Δοχειαρίου
Μικρογραφία
Χειρόγραφο
Κώδικας
Απόστολος
Πέτρος
Ευαγγέλιο
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Γ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975, σ. 168, εικ. 264.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Δοχειαρίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων