Ο απόστολος Πέτρος.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Ο άγιος Πέτρος.
Περιγραφή: Μικρογραφία σε περγαμηνό κώδικα (Μηνολόγιο) του 12ου αιώνα που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου. Σε μπλέ φόντο, εικονίζεται ο απόστολος Πέτρος, όρθιος, με αρχιερατική ενδυμασία. Στα χέρια του παριστάνεται κλειστό Ευαγγέλιο που φέρει στάχωση (κωδ. 5, φ. 204β).
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 12ος αι.
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Δοχειαρίου
Λέξεις κλειδιά: Μονή Δοχειαρίου
Μικρογραφία
Χειρόγραφο
Κώδικας
Απόστολος
Πέτρος
Ευαγγέλιο
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Μονή Δοχειαρίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων