Γερμανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, «Η Θεία Λειτουργία Ερμηνεμένη».
Περιγραφή: Τη σελίδα τίτλου της έκδοσης, που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου, περιτρέχει ορθογώνιο πλαίσιο. Επιπλέον, φέρει τυπογραφικό σήμα.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Είδος: Σελίδα τίτλουsemantics logo
Τίτλος έκδοσης: Η Θεία Λειτουργία Ερμηνεμένη. Παρά του εν αγίοις Πατρός ημών Γερμανού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Μετά και άλλων τινών αναγκαίων τάξεων ανηκουσών τω Ιερεί.
Εκδότης : Παρά Ανδρέα τω Ιουλιανώ.
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1682
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Δοχειαρίου
Λέξεις κλειδιά: Μονή Δοχειαρίου
Θεία Λειτουργία
Γερμανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Σελίδα τίτλου
Τυπογραφικό σήμα
Παλαίτυπο
Άγιο Όρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, «Βιβλιοθήκες Αγίου Όρους. Παλαιά ελληνικά έντυπα», Αθήνα 2000, σ. 80.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Θωμάς Παπαδόπουλος
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων