Ο Αριστοτέλης διδάσκει.
Περιγραφή: Μικρογραφία που παριστάνει τον Αριστοτέλη με τρεις μαθητές του. Διακοσμημένο πρωτόγραμμα (Ο), σε χειρόγραφο κώδικα με τη «Μεταφυσική» του Αριστοτέλη που φιλοτεχνήθηκε στην Μπολόνια κατά τον 13ο αιώνα (Bnf, Latin 6297, φ. 1)
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωναςsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 13ος αι.
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Τμήμα Χειρογράφων)
Ομάδα φωτοθήκης: Δάσκαλος και μαθητές
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης
Δάσκαλος
Μαθητής
Διδασκαλία
Διάλεξη
Μικρογραφία
Κώδικας
Χειρόγραφο
Πηγή: Biblissima
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://portail.biblissima.fr/en/ark:/43093/ifdata2a905b65ea9827a454577c821fb98ad204638a7e
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Bibliothèque nationale de France
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων