Ο Αριστοτέλης με μαθητές του.
Περιγραφή: Μικρογραφία σε χειρόγραφο κώδικα του 14ου αιώνα που περιλαμβάνει τα «Προβλήματα» του Αριστοτέλη (BnF Français 211, φ. 3). Ο Αριστοτέλης απεικονίζεται στα δεξιά της σύνθεσης, σε περίτεχνο κάθισμα με ερεισίνωτο, με ενδυμασία της εποχής. Στα αριστερά του παριστάνεται ανοιχτός κώδικας σε αναλόγιο. Τη διάλεξη παρακολουθούν έξι μελετητές. Ο καθένας από αυτούς εικονίζεται να κρατά αντικείμενο, σύμβολο μιας επιστήμης ή μιας τέχνης: ουροδοχείο, κλειστό κώδικα, μουσικό όργανο (άρπα;), αστρολάβο, ξίφος και ζυγαριά.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 14ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Τμήμα Χειρογράφων)
Ομάδα φωτοθήκης: Δάσκαλος και μαθητές
Λέξεις κλειδιά: Δάσκαλος
Μαθητής
Διάλεξη
Διδασκαλία
Αριστοτέλης
Μελετητής
Κώδικας
Χειρόγραφο
Μικρογραφία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Biblissima
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://portail.biblissima.fr/ark:/43093/ifdatab093cf5dd5cb9e01225d263243cb4e540942b74d
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Bibliothèque nationale de France
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων