Ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Ο ά[γιος] Λουκάς.
Περιγραφή: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εικονίζεται καθιστός να γράφει το Ευαγγέλιο του.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 12ος αι.
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Ευαγγελιστάριο (κώδ. 60, φ. 82v).
Λέξεις κλειδιά: Ευαγγελιστής
Λουκάς
Κώδικας
Χειρόγραφο
Μικρογραφία
Γραφή χειρογράφου
Όργανα γραφής
Ενδυμασία
Επίπλωση
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 242, εικ. 298.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων