Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον.
Περιγραφή: Χείρογραφο φύλλο διακοσμημένο με περίτεχνο επίτιτλο, κάτω από το οποίο παριστάνεται κύκλος με ανθρωπόμορφο πτερωτό λιοντάρι (το σύμβολο του Ευαγγελιστή Μάρκου) να κρατά κλειστό κώδικα. Φυτικά κοσμήματα προβάλλουν αριστερά του λιονταριού ενώ ανάλογη διακόσμηση περιτρέχει το πρωτόγραμμα.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 18ος αι.
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου
Θέση πρωτοτύπου: Χαρτώος κώδικας, Τετραευάγγελο (κώδ. 286, φ. 49α).
Λέξεις κλειδιά: Κουτλουμουσίου
Χειρόγραφο
Φύλλο
Επίτιτλο
Πρωτόγραμμα
Ευαγγελιστής
Λιοντάρι
Φτερά
Μάρκος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 275, εικ. 351.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων