Περίτεχνο επίτιτλο που κοσμεί Ευαγγελιστάριο του 16ου αιώνα.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 16ος αι.
Είδος: Επίτιτλοsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου
Θέση πρωτοτύπου: Χαρτώος κώδικας, Ευαγγελιστάριο (κώδ. 293, φ. 2α).
Λέξεις κλειδιά: Κουτλουμουσίου
Επίτιτλο
Ευαγγέλιο
Ιωάννης
Αετός
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 292, εικ. 372.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων