Επίτιτλο και πρωτόγραμμα σε περγαμηνό Ψαλτήριο του 13ου αιώνα.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 13ος αι.
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Ψαλτήριο (κώδ. 46, φ. 269α).
Λέξεις κλειδιά: Σταυρονικήτα
Επίτιτλο
Πρωτόγραμμα
Ψαλτήριο
Χειρόγραφο
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 208, εικ. 360.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Σταυρονικήτα
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων