Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγγράφων.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 1759
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου
Θέση πρωτοτύπου: Χαρτώος κώδικας, Παπαδική (κώδ. 380 μ., φ. 9β)
Λέξεις κλειδιά: Ξηροποτάμου
Παπαδική
Μουσική
Ιωάννης Δαμασκηνός
Γραφή χειρογράφου
Όργανα γραφής
Ενδυμασία
Επίπλωση
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 351, εικ. 456.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων