Ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 14ος αι.
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου
Θέση πρωτοτύπου: Βομβύκινος κώδικας, Τετραευάγγελο (κώδ. 221, φ. 97β)
Λέξεις κλειδιά: Ξηροποτάμου
Λουκάς
Ευαγγελιστής
Τετραευάγγελο
Κώδικας
Ενδυμασία
Επίπλωση
Όργανα γραφής
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Α’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1973, σ. 350, εικ. 455.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
Σημειώσεις: Η παράσταση του Ευαγγελιστή Λουκά προέρχεται από άλλο χειρόγραφο.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων