Κανονισμός της Σκήτης του Ευαγγελισμού, 19ος αιώνας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 20 Οκτωβρίου 1839
Είδος: Χειρόγραφοsemantics logo
Έγγραφοsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Ξενοφώντος
Λέξεις κλειδιά: Κανονισμός
Έγγραφο
Σκήτη
Μονή Ξενοφώντος
Άγιο Όρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί του Αγίου Όρους» (κατάλογος έκθεσης), Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Υπουργείο Πολιτισμού/ Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 472.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω/ Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997
Σημειώσεις: Στο πάνω μέρος του εγγράφου διακρίνονται τα αποτυπώματα των σφραγίδων της Σκήτης του Ευαγγελισμού (αριστερή στήλη) και της Μονής Ξενοφώντος (δεξιά στήλη).
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων