Ιωάννης Σκυλίτσης, «Σύνοψις Ιστοριών».
Χρόνος δημιουργίας: 1126-1150
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Nacional de España (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας)
Θέση πρωτοτύπου: VITR 26/2, φ. 38r
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδόσεις Μίλητος
Αναφέρεται από: Ιωάννης Σκυλίτσης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων