Ιωάννης Σκυλίτσης, «Σύνοψις Ιστοριών».
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Biblioteca Nacional de España (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας)
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδόσεις Μίλητος
Αναφέρεται από: Ιωάννης Σκυλίτσης
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων