Ολοσέλιδη παράσταση του Χριστού, με εκατέρωθεν τις προτομές της Θεοτόκου, του Ιωάννη του Προδρόμου και των τεσσάρων Ευαγγελιστών.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 10ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Ευαγγελιστάριο (κώδ. 92, φ. 1v).
Λέξεις κλειδιά: Δέηση
Χριστός
Θεοτόκος
Ευαγγελιστής
Μάρκος
Ματθαίος
Λουκάς
Ιωάννης
Ιωάννης ο Πρόδρομος
Ευαγγελιστάριο
Μονή Μεγίστης Λαύρας
Άγιο Όρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Γ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1979, σ. 56, εικ. 46.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων