Η σκηνή της Γέννησης στο επονομαζόμενο «Ευαγγέλιο του αυτοκράτορα Φωκά» που φυλάσσεται στο Σκευοφυλάκιο της Μονής.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: 11ος αιώνας
Είδος: Μικρογραφία χειρογράφουsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Ευαγγελιστάριο (Κώδικας χ.α., φ. 114v).
Λέξεις κλειδιά: Γέννηση
Ευαγγελιστάριο
Φωκάς
Χειρόγραφο
Κώδικας
Άγιο Όρος
Μονή Μεγίστης Λαύρας
Θεοτόκος
Χριστός
Ιωσήφ
Ενδυμασία
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Στυλ. Μ. Πελεκανίδης κ.α., «Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Εικονογραφημένα χειρόγραφα, παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα», τόμος Γ’, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1979, σ. 32, εικ. 7.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε./ Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων