Κάτοψη του Καθολικού της Μονής Μεγίστης Λαύρας, σχεδιασμένη από τον Βασίλειο Μπάρσκι.
Περιγραφή: Λιθογραφική ανατύπωση από παλαιότερο σχέδιο με μελάνι σε χαρτί του Κιωβίτη μοναχού Βασίλειου Μπάρσκι. Αρχικό σχέδιο 1744, λιθογραφία 1887.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Βασίλειος Γρηγόροβιτς Μπάρσκι (Vasilij Grigorovich Barskij)
Χρόνος δημιουργίας: 1887
Είδος: Λιθογραφίαsemantics logo
Κάτοψηsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Μονή Μεγίστης Λαύρας
Κάτοψη
Καθολικό
Μπάρσκι
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Παύλος Μ. Μυλωνάς, «Ο Άθως και τα μοναστηριακά του ιδρύματα μεσ' από παληές χαλκογραφίες και έργα τέχνης», Αθήνα 1963, σ. [55], πιν. 16.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Παύλος Μ. Μυλωνάς
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων