Ρίτσαρντ ντε Μπέρυ, «Philobiblon».
Περιγραφή: Αρχική σελίδα χειρογράφου του 14ου αιώνα που περιέχει το «Philobiblon» του Ρίτσαρντ ντε Μπέρυ και φυλάσσεται στην Βασιλική Βιβλιοθήκη της Δανίας.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 14ος αιώνας
Είδος: Χειρόγραφοsemantics logo
Κώδικαςsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Det Kongelige Bibliotek (Βασιλική Βιβλιοθήκη της Δανίας)
Θέση πρωτοτύπου: Fabr. 21 2°, φ. 1r
Λέξεις κλειδιά: Richard de Bury
Ρίτσαρντ ντε Μπέρυ
Philobiblon
Φιλόβιβλον
Φιλόβιβλος
Χειρόγραφο
Κώδικας
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Det Kongelige Bibliotek
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www5.kb.dk/permalink/2006/manus/72/eng/1+recto/
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Det Kongelige Bibliotek
Αναφέρεται από: Ντε Μπέρυ, Ρίτσαρντ, φιλόβιβλος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων