Αρχική σελίδα διακοσμημένη με περίτεχνο επίτιτλο από τον σερβικό χειρόγραφο κώδικα 5.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 14ος αιώνας
Είδος: Χειρόγραφοsemantics logo
Κώδικαςsemantics logo
Επίτιτλοsemantics logo
Πρωτόγραμμαsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου
Θέση πρωτοτύπου: Περγαμηνός κώδικας, Σλαβικός, Τετραευάγγελο (κώδ. 5).
Λέξεις κλειδιά: Μονή Χιλανδαρίου
Χειρόγραφο
Κώδικας
Επίτιτλο
Πρωτόγραμμα
Αρχική σελίδα
Τετραευάγγελο
Κυριλλική γραφή
Σέρβικο χειρόγραφο
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί του Αγίου Όρους» (κατάλογος έκθεσης), Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Υπουργείο Πολιτισμού/ Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 543.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω/ Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997
Σημειώσεις: Το Τετραευάγγελο είναι γραμμένο στη μεγαλογράμματη κυριλλική γραφή με ελληνικές επικεφαλίδες.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων