Περγαμηνό ειλητάριο (κώδ. 233) με τη Λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Χιλανδαρίου.
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχήsemantics logo
Χρόνος δημιουργίας: 14ος αιώνας
Είδος: Χειρόγραφοsemantics logo
Ειλητάριοsemantics logo
Επίτιτλοsemantics logo
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου
Λέξεις κλειδιά: Ειλητάριο
Επίτιτλο
Λειτουργία
Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Μονή Χιλανδαρίου
Άγιο Όρος
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: «Θησαυροί του Αγίου Όρους» (κατάλογος έκθεσης), Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω, Υπουργείο Πολιτισμού/ Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 533.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω/ Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων